02188218279-86053927

فروش ویژه PMMA

326 بازدید | شنبه 11 بهمن 1399

PMMA نامحلول در آب و الکل و محلول در تولوئن، سیکلوهگزانون و ... می باشد. 

دمای نگهداری آن 2-8 درجه سانتی گراد است.